Aktuální informace z města Břeclav

Dobrá zpráva pro cyklisty.

V rámci budování protipovodňových opatření na řece Dyji v Břeclavi byla plánována výstavba zpevněné koruny navyšované hráze od Slováckého veslařského klubu po úpravnu vody Kančí obora. Na základě jednání mezi městem Břeclav zastoupeným prvním místostarostou Ing. Jaroslavem Válkou a generálním ředitelem Povodí Moravy RNDr. Hodovským spolu se vstřícným postojem Ministerstva zemědělství, se podařilo vyjednat podmínky, za kterých bude možno provést protažení již naprojektovaného asfaltového krytu koruny hráze dále od úpravny vody v Kančí oboře až po pohyblivý jez v Poštorné a odtud bude asfaltový povrch pokračovat dvěma směry- jednak po třídu 1.máje a druhým směrem podél toku Včelínek až po ulici A.Kuběny v Charvátské Nové vsi. Takovéto rozšíření zpevněných asfaltových  povrchů hrází umožní všem cyklistům jedoucí z Charvatské a větší části Poštorné vyhnutí se přetížené spojnici mezi Poštornou a Břeclaví – tř. 1.Máje. Další část je naplánována jako zpevnění koruny hráze Dyje  asfaltovým povrchem od splavu po areál Na vodě za starou Břeclaví. Spojením těchto dvou částí lávkou v místě Slováckého veslařského klubu, která je v současnosti řešena  vznikne dílo, které by spojovalo cyklodopravou všechny části Břeclavi a přitom by cyklisté nemuseli absolvovat jízdu po I/55, která je v současnosti dopravně přetížena a pohyb na jízdním kole není dostatečně bezpečný, zvláště pro děti a seniory. Návdavkem se připravuje položení asfaltového povrchu koruny levobřežní hráze Dyje v úseku mezi „vídeňským“ a „bratislavským“ mostem. 

 

Okružní křižovatka a cyklostezka u hlavní pošty v Břeclavi

Tento měsíc bude dokončena okružní křižovatka a pokračování cyklostezky v sousedství hlavní pošty. Jedná se o akci, která je financována z prostředků města Břeclavi, JMK a SFDI. Cílem bylo zajistit bezpečné převedení cyklostezky, která končila u odbočení z ulice Stromořadní k nádraží. Touto úpravou může bezpečně cyklostezka pokračovat na ulici Bratislavskou a po této ulici až k odbočce na Pohansko.

 

Jaroslav Válka
místostarosta Břeclavi

Blogy