Hospodaření státního rozpočtu si stále drží nejlepší výsledek za posledních 23 let

Jsem velmi rád, že hospodářská politika vlády vykazuje i v říjnu nadále výborné ekonomické a rozpočtové výsledky a po 2,5 letech fungování vládní koalice dosahujeme nejlepších výsledků hospodaření státního rozpočtu od roku 1993. Tyto výsledky jsou důkazem vládní politiky zaměřené na růst příjmů domácností, zejména odpovídající růst mezd, platů a důchodů, sociálních dávek a politiky férového výběru daní.

Na konci října činil přebytek státního rozpočtu 98,3 mld. korun, tj. o 127,5 mld. Kč lepší výsledek proti říjnu roku 2015.
Důvodem tohoto výsledku jsou vyšší příjmy rozpočtu z rostoucí ekonomiky, lepší výběr daní, efektivní čerpání evropských fondů, rozvoj investic a růst příjmů domácností. Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 8,5 % dokumentující pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a efektivnější výběr daní.

Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci předchozích sedmi měsíců, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993.
Úspěšný ekonomický vývoj a růst pracovních příležitostí se odráží právě ve vyšším výběru daní z příjmů jak u podniků, tak u fyzických osob, kde posiluje také inkaso z výběru pojistného.

Nemalý podíl na výsledku hospodaření vlády má využití finančních prostředků z fondů EU. Příjmy z EU dosáhly 144,1 mld. Kč a byly proti stejnému období roku 2015 vyšší o 5,1 mld. Kč. Prioritou vlády je nyní rychlý náběh čerpání nového programového období tak, aby letošní kapitálové výdaje dosáhly plánované úrovně.

Pro příští rok počítáme opět se snížením deficitu státního rozpočtu na úroveň o 10 mld. Kč nižší, tj. 60 mld. Kč. Vláda si je vědoma nutnosti udržitelného hospodaření. Celkové saldo vládního sektoru se pro rok 2017 odhaduje na –0,5 % HDP, stejný odhad je i pro rok 2018 a 2019. Je tedy zřejmé, že plánované hodnoty jsou bezpečně pod 3% hranicí, která je vnímána jako udržitelný limit pro všechny vlády v EU.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Blogy