Jihomoravský kraj má novou Radu. ČSSD se postará o dopravu, zdravotnictví, sociální služby a kulturu

Silný mandát na svém ustanovujícím zasedání (16. 11. 2016) udělili zastupitelé Jihomoravského kraje nové Radě. Sociální demokracie v ní se dvěma náměstky hejtmana a dvěma radními zodpovídá za oblasti dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí a rodinné politiky, kultury a památkové péče. „Těším se na další práci pro kraj a na to, co jak věřím, budou čtyři velmi produktivní roky,“ komentoval výsledek zasedání předseda Krajského výkonného výboru jihomoravské ČSSD a 1. náměstek hejtmana Roman Hanák.

Hanák, který bude spolu se svou agendou také zastupovat hejtmana Jihomoravského kraje v jeho nepřítomnosti, zároveň dodal, že je spokojený s tím, jaké resorty v nové Radě sociální demokracie získala. „Odpovídá to tomu, co jsme v předvolebním programu ČSSD označili za jedny z hlavních pilířů naší politiky na jižní Moravě,“ uvedl.

Priority pro něj a jeho stranické kolegy v novém funkčním období jsou podle Hanáka jasné. „Chceme navázat na úspěchy předchozích let. V dopravě jsou to hlavně rostoucí investice do rekonstrukcí silnic II. a III. tříd a zvyšování bezpečnosti a pohodlí pro řidiče i cestující v Jihomoravském kraji. Zaměříme se také na transparentní výběrová řízení, ekologizaci veřejné dopravy a úspěšné dokončení projektu elektronického odbavení cestujících. Důležité pro nás je efektivní čerpání evropských fondů a hmatatelný posun v otázkách, které jižní Moravu pálí už dlouho, tedy dálnic D43, D52 a D55,“ řekl Hanák.

Ve zdravotnictví a oblasti sociálních služeb a rodinné politiky si vytyčila sociální demokracie za cíl být efektivní hrází proti privatizaci a snižování dostupnosti a kvality služeb pro občany. „Budeme dál rozvíjet síť našich krajských nemocnic s důrazem na důkladnou analýzu stavu a potřeb kapacit v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních. Podpoříme zlepšování pracovních podnímenk zdravotnického personálu a zjedodušení systému jeho vzdělávání. Našim hendikepovaným spoluobčanům a seniorům chceme umožnit žít aktivní život v kruhu rodiny a v případě nutnosti pro ně zajistit dostatečné kapacity pobytových služeb v přátelském a moderním prostředí. Samozřejmostí je pokračující pomoc rodinám s dětmi. Podpoříme také vznik Domů na půli cesty, které zajišťují ubytování mladým lidem do 26 let,“ vypočetl Hanák. 

I kulturní bohatství jižní Moravy se bude nadále těšit ochraně a podpoře Jihomoravského kraje. „Budeme stále podporovat kulturní spolky, instituce a akce, díky kterým jsou naše tradice živé. Jihomoravský kraj je místem, kde se dobře žije, a k tomu neodmyslitelně patří i rozsáhlé možnosti kulturního vyžití,“ uzavřel Hanák a připojil poděkování koaličním partnerům z hnutí ANO, Starostů pro jižní Moravu, TOP 09 a Žít Brno. „Jednání předcházející vzniku Rady byla velmi konstruktivní a já věřím, že v tomto duchu se ponese naše spolupráce i v budoucnu.“ 

 

Zastoupení sociální demokracie v Radě Jihomoravského kraje

Bc. Roman Hanák

1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, oblast dopravy

Mgr. Marek Šlapal

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, oblast sociálních věcí a rodinné politiky

Ing. Tomáš Soukal

radní Jihomoravského kraje, oblast kultury a památkové péče

Igor Chlup

radní Jihomoravského kraje, oblast zdravotnictví

Blogy