Ostuda Brno-střed: Kohnova cihelna

Vzhledem k tomu, o jak cennou lokalitu se jedná, myslím, že její osud by neměl být veřejnosti lhostejný. Na květnovém jednání zastupitelstva Brno-střed jsem se v interpelaci dotazoval na informace ohledně plánovaného návrhu na zadání územní studie – Červený kopec (Kejbaly), která by se bývalé Kohnovy cihelny také týkala. Bohužel nic konkrétního jsem se ani jako zastupitel nedozvěděl. Do budoucna má být hlavně prověřeno, jestli bude možné zvýšení intenzity využití tohoto území z hlediska dopravní dostupnosti. Na magistrátních stránkách se dozvídáme, že větší část plochy je navržena k výstavbě bytových domů, městského parku a obslužných komunikací. To sice zní sympaticky, ale jaká je současná realita? 

          Našel jsem si čas a zašel se podívat na to, jak to tam v současnosti vypadá. Na hranicích městské části Brno-střed a Brno-Bohunice panuje ostudný stav, místo i nadále sklouží jako nelegální skládka. Z dostupných zdrojů se dozvídáme, že v části areálu jsou uloženy chemické odpady, stavební suť, že v červnu 2015 vyhořela nepoužívaná ubytovna. Na vlastní oči můžeme vidět, že zejména v blízkosti Střední policejní školy Ministerstva vnitra, se nachází neodborně zrušené objekty cihelny, které hrozí propadem a celkově je vše zanedbané a obsypané odpadky. Je smutné se dívat na místo, které by mohlo sloužit k volnočasovým aktivitám a příjemným procházkám v upravené zeleni (třeba i s posezením na lavičkách) všem návštěvníkům a občanům města Brna – tedy zdaleka nejen dvou dotčených městských částí. Má snad takto vypadat péče v 21. století? 

          Jakoby nestačilo, že se na místě podepsaly dějinné zvraty 19. a 20. století. V minulosti (minimálně od 90. let) bylo již několikrát proklamováno, že celé území bude sloužit občanům jako park, přesto je stav v roce 2016 takový, jaký je. Na cihelnu navíc i přímo v blízkosti navazuje národní přírodní památka – Geologie spraší a půd starších čtvrtohor na vrcholu Červeného kopce. Z vrcholu je krásný výhled na Brno. Myslím si, že je ostudou pro všechny, že se celková revitalizace a smysluplné využité takto cenné lokality donekonečna jen vleče a nic se neděje. Závěrem jen podotknu, že chci zůstat optimistou a věřím, že se areál cihelny jednou skutečně dočká přeměny v kultivovaný prostor.

 

Mgr. Tomáš Řepa, zastupitel ZMČ Brno-střed

Blogy