Starosta Gabrhel informuje o situace kolem řidičů ve Znojmě

  • Ve Znojmě na rozdíl od jiných měst a krajů stávka nehrozí, neboť díky mediačnímu úsilí radnice se dopravce se zaměstnanci dohodl na navýšení již minulý rok (uzavřela se kolektivní smlouva)

  • Město Znojmo podle smlouvy s dopravcem hradí zvýšené náklady plynoucí z pracovněprávních vztahů vzniklé neočekávanou změnou legislativy.

  • Problémem spíše technicko – administrativního charakteru bylo, že toto navýšení musí proběhnout v souladu se zákonem o obcích a zákonem o veřejných zakázkách.

  • Na celou problematiku se objevilo několik právních názorů, např. stanovisko Svazu měst a obcí

  • Proto jsem jako poslanec oslovil přímo pana premiéra a ministryni práce a sociálních věcí a požádal je, aby ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo upřesňující výklad vyhlášky. Tato iniciativa nepomohla jenom Znojmu, ale celé řadě dalších měst.

  • Celý proces navýšení proběhne formou uzavření dodatku ke stávající smlouvě, proto jsme jako řádní hospodáři ověřili jednotlivé položky navýšení mzdových nákladů dopravce a nechali připravit právní posudek, který dává zastupitelům přiměřenou jistotu, že navýšení je v souladu se zákonem.

  • Zvýšení mezd znamená zvýšení nákladů o 4,85 Kč na km.

Blogy