Žádost o dotaci na nové tělovýchovné zařízení v Žabovřeskách odeslána

Zastupitelstvo MČ Brno-Žabovřesky na svém XIII. zasedání schválilo písemnou žádost k Ministerstvu školství, sportu a tělovýchovy o dotaci na projekt „Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách“. 

Žádost nyní putuje na MŠMT ČR do vypsaného programu financování PROGRAM 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“. V případě schválení dotace je v plánu stavbu realizovat v časovém rozpětí duben 2017 až březen 2018, do té doby bude výuka tělesné výchovy dětí ze ZŠ Sirotkova probíhat v tělocvičně Sokola Brno na Rosničce.

„Toto víceúčelové tělovýchovné zařízení vyroste na místě staré části budovy ZŠ Sirotkova. V nové hale, se budou ukrývat hned dvě tělocvičny s nářaďovnami a kompletním zázemím, dále posilovna a ve druhém patře přednášková místnost pro teoretickou přípravu, kterou bude možné rozdělit mobilní přepážkou na dvě učebny,“ uvádí starosta MČ Brno-Žabovřesky Pavel Tyralík

Víceúčelová hala bude sloužit žákům základní školy Sirotkova, a to od 7:00 do 16:30, pro standardní výuku tělocviku i pro odpolední sportovní kroužky, jako florbal, fotbal, taneční kroužek, stolní tenis, volejbal, golf a korfbal nebo zdravotní tělesná výchova  a posilování. V odpoledních a večerních hodinách od 17:00 do 23:00 a samozřejmě o víkendu dostanou k dispozici obě tělocvičny, posilovnu i výukové místnosti určené brněnské kluby, které pracují s dětmi a mládeží. Jedná se např. o BK Žabiny Brno, TJ Sokol Brno I., Korfbal klub, Golfová akademie Kaskáda, Golf Club Brno. Ve volných termínech zde může sportovat i brněnská mládež a veřejnost. 

Akce bude spolufinancována z rozpočtu MČ Brno-Žabovřesky na základě poskytnutých transferů městem Brnem. Rozhodnutí a schválení podání žádosti o dotaci tak předcházel souhlas Zastupitelstva města Brna z 15. listopadu 2016, na kterém bylo schváleno poskytnutí investic ve výši 40 mil. Kč.  Dotace z MŠMT ČR má činit celkem 20 mil. Kč, celkové výdaje projektu jsou vyčísleny na cca 55 mil. Kč. 

 

Ing. Pavel Tyralík, starosta MČ Brno-Žabovřesky

Blogy