Bystrcká radnice chce aktivní občany. Zve školáky z šestých tříd na exkurze.

Ve středu 11. dubna dopoledne navštívili žáci 6. B základní školy Brno Laštůvkova bystrckou radnici. Sedmadvacet dětí se v rámci předmětu Výchova k občanství mohlo zblízka seznámit s chodem úřadu největší brněnské městské části, navštívit úředníky jednotlivých odborů i členy místní samosprávy a položit jim otázky. V průběhu května se exkurze na radnici zúčastní další dvě třídy šesťáků. 

 

Nápad seznámit dvanáctileté školáky s prací místní samosprávy i úřadu měla pedagožka Mgr. Blanka Dvořáková již před čtyřmi lety. Exkurze, kterou se svými žáky na bystrcké radnici tehdy absolvovala, se setkala s velkým zájmem dětí i jejich rodičů. „Nejlepší učební pomůckou při výuce je osobní zkušenost. V případě výuky o obci, která ve školních osnovách je zahrnuta relativně podrobně, je to obec sama, “ popisuje učitelka ze základní školy Laštůvkova. 

Poté, co se na mne paní učitelka obrátila s prosbou o navázání vzájemné spolupráce a oživení tohoto nápadu, jsem její nápad podpořil a druhý dubnový týden měla jedna třída šesťáků možnost prohlédnout si bystrckou radnici a vyptat se úředníků či přítomných zastupitelů na jejich práci. Tříčlenné skupinky žáků vybavené pracovními listy navštívily jednotlivé odbory a plnily na místech zadané úkoly. Pro řadu z dětí šlo o první návštěvu úřadu vůbec.  Školáky jsem osobně provedl po budově a vyzkoušel s nimi přístup a odbornost našich úředníků. Děti se seznámily s rozsahem práce našich odborů a činností samosprávy. S jejich vyučující jsem se dohodl, že v příštím měsíci navštíví bystrckou radnici i zbývající žáci 6. ročníků. Věřím, že také díky této zajímavé zkušenosti nebudou děti lhostejné k tomu, co se kolem nich v obci děje, a pokud v Bystrci zůstanou i v dospělosti, budou se třeba někdy chtít sami aktivně do dění v městské části zapojovat.

Plánuji, že podobné návštěvy radnice nezůstanou ojedinělé. Bystrc totiž zakládá novou tradici a šesťáky uvítá na radniční půdě každý rok i v budoucích letech. Jako otevřená radnice máme totiž zájem o aktivní občany. Bystrcké základní školy, které projeví o výuku touto formou zájem, u nás každý rok rádi uvítáme. 

 

 

JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta MČ Brno-Bystrc (ČSSD)

Blogy